Kontakt:
E-mail: info@ohrevision.se
Tel: 072- 299 12 51
Tegnérgatan 37, 2 tr
111 61 Stockholm

OH Revision är en revisionsfirma  som drivs av mig, Olle Hillbom.

Jag har arbetat som revisor i Stockholm och London på en av de stora  revisionsbyråerna i 10 år. Jag är Auktoriserad revisor sedan 2011.

Min ambition är att som revisor vara en  aktiv samarbetspartner för företagare som vill vidareutveckla och expandera företagets verksamhet.

Revision:
OH Revision vänder sig till företag som vill ha en revisor som kan bistå med mer än lagstadgad revision.

En noggrant genomförd revision ger möjlighet att identifiera åtgärder som bidrar till en värdeskapande företagsutveckling. Branscher som jag har specifik revisions erfarenhet från är:
-Tjänsteföretag
-Tillverkande Industriföretag
-Mjukvaru Återförsäljare
-Restauranger

Rådgivningstjänster:
Rådgivning och Bolagstjänster som jag kan hjälpa till med omfattar bland annat:
-Assistans med upprättande av Deklarationer och Årsredovisningar
-Fusioner (sammanslagning av företag)
-Emissioner (utgivning av nytt aktiekapital)
-Konvertering till IFRS redovisning
-Utformning av kompanjonavtal
-Bolagsbildning
-Bilda aktiebolag utan kontantinsats genom apportemission
-Revisorsintyg
-Likvidation av företag
-Kontakt med bolagsverket som registrerat ombud
-Ändringsärenden bolagsnamn, styrelse, säte, bolagsordning
-Ökning och minskning av aktiekapital
-Nyemissioner och fondemissioner
-Registrering för F-skatt Moms och Arbetsgivare

Se alla omdömen för OH Revision AB på Offerta.se